dilluns, 7 de desembre del 2009

Col·laboració internacional

L’arxiu fotogràfic i el currículum d’un fotoperiodista s’expandeixen de forma natural. A vegades hi ha col·laboracions que tenen un valor afegit. Per tractar-se d’un gran mitjà, pel fet de ser publicades fora de les nostres fronteres, o per les dues raons alhora, com la del passat 11 de novembre, quan vaig publicar una fotografia al PERIÒDIC D’ANDORRA.